Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

VOCABULARY OF LINGUISTICAL TERMS AND PROBLEMS FACED IN THE USAGE OF THE TERMS
DİL BİLGİSİ TERİMLERİ SÖZLÜKLERİ VE TERİMLERİN KULLANIMINDA GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Zuhal KÜLTÜRAL

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 383;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: terms | grammar terms | term dictionaries | grammar books. Terimler | dil bilgisi terimleri | terim sözlükleri.dil bilgisi kitapları

ABSTRACT
The terms are the words, makes people who are the same branches of science art and professions to understand each other and defines the specific concepts of its belonging branch. Beside various grammar books, agreat many of grammar terms dictionaries are written.Without providing a unity of grammar terms, some problems have arisen both at higher and secondary education. For a standardized language education, a solution of the problems about using the terms will be found with eliminating the complexity of terms and concepts and preparing lecture books containing common terms. Terimler, bilim, sanat ve meslek dallarının mensupları arasında anlaşmayı sağlayan ve ait oldukları alanın özel kavramlarını karşılayan kelimelerdir.Türkiye Türkçesi ile gramer kitaplarının yanı sıra birçok dil bilgisi terimleri sözlükleri de yazılmıştır. Dil Bilgisi terimlerinin kullanımında gerek yüksek öğretim gerek ortaöğretimde bazı farklılıklar görülmektedir.Standart bir dil öğretimi için terim ve kavram karışıklığının ortadan kaldırılarak ortak terimlerden meydana gelen ders kitaplarının hazırlanması terimlerin kullanımındaki aksaklığa çözüm olacaktır.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program