Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Wady wrodzone ze zwiększonym obciążeniem następczym lewej komory

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Maria Kordybach | Mirosław Kowalski | Julita Niewiadomska | Piotr Hoffman

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 11;
Issue: 2;
Start page: 116;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: wrodzone wady serca | zwiększone obciążenie następcze lewej komory | zwężenie drogi odpływu lewej komory | koarktacja aorty | |

ABSTRACT
Dorośli pacjenci z wadami wrodzonymi serca są trudną grupą chorych dla lekarzy praktyków. Wśród wrodzonych anomalii serca, wady zwiększające obciążenie następcze lewej komory stanowią ponad 10%. Podstawowy mechanizm kompensujący, jakim jest przerost miokardium, może w formie zaawansowanej prowadzić do nagłego zgonu sercowego w mechanizmie komorowych zaburzeń rytmu. Pacjenci ci są także narażeni na ryzyko infek­cyjnego zapalenia wsierdzia. Diagnostyka wad wrodzonych ze zwiększonym obciążeniem następczym bywa trudna, a podjęcie decyzji co do sposobu leczenia i prowadzenie chorego po ewentualnym zabiegu, wymaga dużej wiedzy i doświadczenia lekarza prowadzącego. Opracowanie to ma na celu przybliżenie problemów związanych z opieką nad tą grupą chorych.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions