Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Wartość diagnostyczna preparatów bezpośrednich w rozpoznawaniu zakażeń grzybiczych

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Maria Dynowska | Małgorzata Rosłem | Anna Biedunkiewicz-Ziomek

Journal: Medical Mycology
ISSN 1232-986X

Volume: 11;
Issue: 4;
Start page: 251;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: diagnostyka | preparaty bezpośrednie | grzybice

ABSTRACT
Wstęp: Od 1986 r. w Laboratorium Bakteriologicznym Samodzielnego Publicznego Zespołu Pulmonologii i Onkologii w Olsztynie są prowadzone obserwacje grzybów chorobotwórczych. Cel pracy: Celem niniejszej pracy było określenie wartości preparatów bezpośrednich w ogólnej i szczegółowej diagnostyce mikologicznej ze zwróceniem uwagi na korelacje między fazą rozwojową grzyba w badanym materiale biologicznym a charakterem wzrostu hodowli. Materiał i metody: Materiały biologiczne pobrane od pacjentów onkologicznych i ze schorzeniami układu oddechowego barwiono metodą Grama. Dalsze etapy ciągu diagnostycznego przebiegały zgodnie z ogólnie przyjętymi zaleceniami dla laboratoriów mikologicznych. Wyniki: Wyniki dotyczyły lat 2000-2002. Przeanalizowano 1895 wyników dodatnich, potwierdzonych w większości wypadków (81,4%) preparatami bezpośrednimi. Wnioski: Wieloletnie obserwacje bardzo wyraźnie wskazują, że preparat bezpośredni jest niezwykle przydatny i powinien być sporządzany rutynowo z każdego materiału biologicznego z uwzględnieniem jego specyfiki i pochodzenia.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program