Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Watter pad?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): W.C. du Plessis

Journal: Koers : Bulletin for Christian Scholarship
ISSN 0023-270X

Volume: 35;
Issue: 5;
Start page: 341;
Date: 1968;
Original page

ABSTRACT
Ek betuig aan u my dank vir die geleentheid wat u my gee om die studente van die Universiteit van Potchefstroom en van die Teologiese Skool te mag toespreek en aan hulle ’n paar gedagtes oor te dra, gedagtes wat egter nie net vir hulle bedoel is nie maar vir al diegene in ons vaderland wat besig is om hulle voor te berei vir dienslewering op watter terrein ook al, aan ’n vvordende nasie.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program