Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

WERNER MASER: Adolf Hitler, legende, mythe, werkelijkheid.

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jan Ploeger

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 3;
Issue: 6;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Hitler | Mein Kampf | Hitler's Main Kampf | Organisierung der Fuhrerlegende | Studien zur Fruhgeschichte der NSDAP bis 1924 | Führer

ABSTRACT
In 1945 het die skrywer van hierdie studie, op grond van 'n proefskrif oor die doelbewuste aankweek van die Hitlerlegende tot 1924, Die Organisierung der Fuhrerlegende. Studien zur Fruhgeschichte der NSDAP bis 1924 [Erlangen, 1954] sy doktorsgraad verwerf. Daarna het hy Hitler se werk Mein Kampf ontleed [Hitler's Main Kampf. An analysis London, 1970] en vervolgens sy aandag op bogenoemde tema toegespits.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program