Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Wieloośrodkowe badania skuteczności i bezpieczeństwa leczenia lanzoprazolem, klarytromycyną i amoksycyliną wrzodu dwunastnicy u pacjentów z infekcją Helicobacter pylori

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Antoni Gabryelewicz | Andrzej Czajkowski | Dorota Skrodzka | Jan Dzieniszewski | Włodzimierz Janicki | Krzysztof Marlicz | Halina Jaroszewicz | Tadeusz Popiela | Janusz Legutko

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 6;
Issue: 5;
Start page: 349;
Date: 1999;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: wrzód dwunastnicy | Helicobacter pylori | lanzoprazol | klarytromycyna | amoksycylina

ABSTRACT
Wprowadzenie: Choroba wrzodowa dwunastnicy jest ściśle powiązana z infekcją Helicobacter pylori (H.p.). Eradykacja H.p. wpływa na przyspieszenie gojenia niszy wrzodowej i zmniejsza jej nawrotowość. W celu uzyskania eradykacji H.p. stosuje się obecnie inhibitory pompy protonowej (IPP) w połączeniu z dwoma antybiotykami. Cel pracy: Celem pracy była ocena skuteczności 7-dniowej potrójnej terapii z zastosowaniem nowego IPP - lanzoprazolu, w połączeniu z klarytromycyną i amoksycyliną na eradykację H.p. i wygojenie niszy wrzodowej oraz na reinfekcję i naturalny przebieg choroby wrzodowej dwunastnicy po 12 miesiącach obserwacji. Materiał i metody: Przez tydzień 119 pacjentów z wrzodem dwunastnicy i potwierdzoną infekcją H.p. leczono LCA (lanzoprazolem w dawce 30 mg, klarytromycyną - 500 mg, amoksycyliną - 1000 mg; dwa razy dziennie) lub LCA przez pierwszy tydzień i lanzoprazolem w dawce 30 mg wieczorem przez kolejne 7 dni. Badanie gastroskopowe i ocenę zakażenia H.p. wykonywano przed leczeniem oraz po 6 tygodniach, po 6 i 12 miesiącach od jego rozpoczęcia. Infekcję H.p. określano na podstawie testu ureazowego, badania histologicznego i 13 C-mocznikowego testu oddechowego. Tolerancję leczenia i objawy uboczne oceniano na podstawie ankiety. Wyniki: Wygojenie niszy wrzodowej stwierdzono u 93,7%, 96,7% i 98,7% pacjentów odpowiednio po: 6 tygodniach, 6 i 12 miesiącach. Eradykację H.p. uzyskano w tym samym okresie odpowiednio u 83,9%, 88,2% i 88,8% pacjentów. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w efektywności leczenia w obu grupach terapeutycznych. Po 12 miesiącach obserwacji wskaźnik nawrotu wrzodu dwunastnicy wynosił 4,17%, a reinfekcji 12,5%. U 21 pacjentów (18,6%) wystąpiły objawy uboczne o małym nasileniu i w żadnym przypadku nie powodowały one przerwania leczenia. Wnioski: Tygodniowa potrójna terapia z zastosowaniem lanzoprazolu, klarytromycyny i amoksycyliny odznacza się wysoką skutecznością w leczeniu wrzodu dwunastnicy, wysokim stopniem eradykacji H.p. oraz niskim wskaźnikiem nawrotu wrzodu dwunastnicy i reinfekcji. Podawanie leków hamujących wydzielanie żołądkowe może być skrócone do 7 dni bez wpływu na skuteczność stosowanego leczenia.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions