Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

With the Boers in the Transvaal and Orange Free State in 1880-1

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jan Ploeger

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 6;
Issue: 4;
Date: 2012;
Original page

Keywords: C. L. Norris-Newman | Africana Book Society | Africana Reprint Library | Anglo- Boereoorlog (1880 - 1881) | Geskiedenis van Suid-Afrika

ABSTRACT
Dit word aanvaar dat 'n biografie moeilik is am te skrywe. Die skrywer van 'n biografie moet sy stof so objektief benader dat die persoon waaroor geskrywe word, nie as 'n bo-natuurlike mens voorgestel word n;e. Verder moet die skrywer se navorsingswerk deeglik wees am sodoende sy onderwerp binne die regte historiese milieu te plaas en ten slotte moet die skrywer oor 'n bo-gemiddelde skryfvermo√ę beskik anders loop sy werk gevaar om bloot 'n opeenhoping van historiese feite te word.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona