Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Wpływ eliminacyjnej diety bezmlecznej na stan odżywienia dzieci do ukończenia drugiego roku życia

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Inga Adamska | Kinga Świątek | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Anna Zawadzka-Gralec

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 9;
Issue: 1;
Start page: 29;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: dieta eliminacyjna | stan odżywienia | dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie: Nadwrażliwość pokarmowa jest jedną z najczęstszych chorób wywołujących niedożywienie u dzieci. Cel pracy: Ocena wpływu diety eliminacyjnej na stan odżywienia i rozwój somatyczny dzieci Materiał i metodyka: Badanie objęło grupę 60 dzieci w wieku od 4 do 24 miesięcy życia. W celu dokonania oceny stanu odżywienia przeprowadzono badania antropometryczne: pomiar wzrostu, wagi, obwodów (głowy, klatki piersiowej, ramienia) oraz fałdów skórno-tłuszczowych. Wyniki badań porównano z biologicznymi układami odniesienia. Wyniki: Przeprowadzona analiza wykazała, że ok. 1/4 badanych dzieci była wg wskaźnika Cole'a niedożywionych, częściej dzieci w wieku niemowlęcym. Analizowane parametry antropometryczne dzieci na diecie bezmlecznej ulegały poprawie po 5 miesiącach stosowania diety, a następnie ponownemu pogorszeniu u dzieci stosujących dietę ponad 16 miesięcy. Dzieci w wieku poniemowlęcym miały natomiast lepszy stan odżywienia białkowego, który może wynikać z fizjologicznej przebudowy składu ciała, z tendencją do zwiększenia udziału masy mięśniowej. Na podstawie badań wykazano, iż średnia zawartość tkanki tłuszczowej u badanych dzieci wynosiła ok. 24%, stwierdzono również niedostatetyczny wzrost (długość ciała

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program