Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Wpływ leptyny i adiponektyny na procesy chondrogenezy i osteoblastogenezy – znaczenie w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Urszula Skalska | Ewa Kontny

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 49;
Issue: 2;
Start page: 126;
Date: 2011;
Original page

Keywords: adiponektyna | chondrogeneza | leptyna | osteoblastogeneza | reumatoidalne zapalenie stawów

ABSTRACT
Leptyna i adiponektyna to klasyczne adipokiny produkowane przezbiałą tkankę tłuszczową. Mają one działanie plejotropowe; ich rolębada się w takich chorobach, jak reumatoidalne zapalenie stawówczy choroba zwyrodnieniowa stawów. Dotąd nie wiadomo, jakidokładnie wpływ wywierają one na procesy chondrogenezyi osteoblastogenezy. Te dwa procesy są bardzo istotne z punktuwidzenia reumatoidalnego zapalenia stawów, gdyż w chorobie tejdochodzi do destrukcji chrząstki i kości stawowej. Istotne jestokreślenie, jaką rolę odgrywają adipokiny w reumatoidalnymzapaleniu stawów oraz w jaki sposób wpływają na różnicowaniekomórek mezenchymalnych. W niniejszej pracy przedstawionoobecną wiedzę na temat roli adiponektyny i leptyny w procesachosteogenezy i chondrogenezy (tab. I i II).
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?