Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Wpływ nasilenia zmian pozapalnych w nefropatii refluksowej na parametry 24-godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego (abpm)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska | Joanna ?ladowska | Maria Roszkowska-Blaim

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 34;
Issue: 2;
Start page: 114;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: nefropatia refluksowa | ABPM | zmiany pozapalne w nerkach | nadciśnienie tętnicze | dzieci

ABSTRACT
Celem pracy była ocena parametrów 24-godzinnego ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia tętniczego (ABPM) u dzieci z nefropatią refluksową w zależności od nasilenia zmian pozapalnych w badaniu scyntygraficznym nerek. Badania przeprowadzono u 35 dzieci z odpływami pęcherzowo-moczowodowymi (OPM). U wszystkich dzieci wykonano badanie izotopowe nerek z użyciem 99mTc DMSA (DMSA) i 24-godzinny ABPM. Zmiany pozapalne w DMSA oceniono w skali od 1°do 4°. W ABPM oceniano: średnie ciśnienie w ciągu całej doby: skurczowe (sBP/24h) i rozkurczowe (dBP/24h) oraz ładunek i profil ciśnienia tętniczego. Wartości ciśnienia sBP/24h i dBP/24h > 95 centyla stwierdzono u 6 dzieci (17,1%), podwyższenie ładunku ciśnienia tętniczego w ciągu całej doby u 15 (42,9%), w dzień lub w nocy u 5 (14,3%), prawidłowe wartości ABPM u 9 dzieci (25,7%). Najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością w zapisie ABPM było podwyższenie ładunku ciśnienia rozkurczowego >20%. Wartości ciśnienia sBP/24h i dBP/24h >95 centyla lub podwyższony ładunek ciśnienia tętniczego w zapisie ABPM stwierdzano procentowo częściej u dzieci z 2 do 4 stopniem zmian w badaniu DMSA nerek niż u dzieci z 1 stopniem (p
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?