Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Wpływ pokarmu kobiecego na wyniki leczenia i rozwój noworodków hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Magdalena Mazerant | Andrzej Piotrowski

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 40;
Issue: 3;
Start page: 166;
Date: 2010;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: wcześniactwo | intensywna terapia | mleko matki | tolerancja pokarmowa

ABSTRACT
Wprowadzenie: Noworodki o małej masie urodzeniowej, które leczone są na oddziałach intensywnej terapii (OIT), zwykle nie mogą otrzymywać mleka matki z piersi. Jednak możliwa jest podaż tego pokarmu przez zgłębnik. Cel pracy: Ocena, czy karmienie naturalne jest korzystniejsze niż podaż zbliżonej składem do mleka matki mieszanki sztucznej u noworodków przedwcześnie urodzonych i leczonych na OIT. Materiał i metody: Do badań włączono 80 noworodków z masą ciała
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program