Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Wpływ zakażenia HGV na funkcje wątroby u dzieci ze schorzeniami wątroby - obserwacje własne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ewa Łoś-Rycharska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 8;
Issue: 3;
Start page: 245;
Date: 2001;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: HGV | izolowane zakażenie | dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie: Wirus G zapalenia wątroby (HGV) mimo wielu badań stanowi niewyjaśniony problem, gdyż do dzisiaj nie udało się ustalić, czy jest on patogenny, czy też nie. Cel pracy: Próba ustalenia wpływu zakażenia HGV na funkcję wątroby w przypadkach izolowanego zakażenia tym wirusem. Materiał i metody: Badaniem objęto 37 dzieci w wieku od 2 do 15 lat, z chorobami wątroby niezwiązanymi z zakażeniem wirusami hepatotropowymi B lub C. W surowicy pacjentów oznaczano obecność HGV-RNA, a następnie analizowano ich dokumentację medyczną. Wyniki: Nie stwierdzono częstszego występowania klinicznych lub laboratoryjnych cech uszkodzenia wątroby u dzieci zakażonych HGV w stosunku do dzieci niezakażonych, ale obserwowano częstsze występowanie zmian w obrazie USG jamy brzusznej.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil