Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Wrażliwość na insulinę - znaczenie w remisji klinicznej cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Agnieszka Zmysłowska | Joanna Bodalska-Lipińska | Jerzy Bodalski

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 36;
Issue: 3;
Start page: 205;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: cukrzyca typu 1 | remisją insulinowrażliwość | dzieci i młodzież

ABSTRACT
Wprowadzenie: W pierwszym roku trwania cukrzycy typu 1 (T1DM) u części pacjentów występuje remisja kliniczna, charakteryzująca się znacznie zmniejszonym zapotrzebowaniem na egzogenną insulinę przy utrzymujących się prawidłowych poziomach glikemii. Uważa się, że jej występowanie jest związane głównie z poprawą wydzielania insuliny, nieliczne badania wskazują jednak, że remisja może być również rezultatem poprawiającej się wrażliwości na insulinę. Celem pracy była ocena relacji między insulinowrażliwością a występowaniem remisji klinicznej u dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1. Materiał i metody: Analizą objęto 122 chorych ze świeżo rozpoznaną T1DM, w wieku od 6,8 do 17,9 roku. Badanych poddano 6-miesięcznej obserwacji, oznaczając dobowe zapotrzebowanie na insulinę oraz poziom HbAjC. Częściową remisję rozpoznawano, gdy dawka insuliny
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions