Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Wrodzona jedna czynna nerka - odmiana rozwojowa czy rzeczywisty problem kliniczny?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Magdalena Kowalewska-Pietrzak | Wojciech Młynarski

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 39;
Issue: 1;
Start page: 45;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: agenezja nerki | dysplazja nerki | wrodzona | jednostronna

ABSTRACT
W pracy dokonano przeglądu aktualnej wiedzy na temat zagadnienia wrodzonej jednej czynnej nerki (congenital solitary functio-ning kidney — CSFK). Do grupy chorych z tą wadą zaliczono pacjentów z jednostronną agenezją nerki (unilateral renal agenesis - URA) oraz z wrodzoną nieczynną nerką dysplastyczną, czyli tych, u których od urodzenia jednostronnie stwierdzano albo nerkę aplastyczną (renal aplasia - RA) albo dysplazję torbielowatą (multicystic dyplasic kidney - MCDK). W zakresie opisanych wad omówiono embriologiczne aspekty ich rozwoju z uwzględnieniem m.in. podłoża genetyczno-środowiskowego, zagadnienia epidemiologiczne, zasady prawidłowego algorytmu diagnostycznego oraz rokowanie odległe. Ze względu na wysokie ryzyko rozwoju schyłkowej niewydolności nerek w wieku dorosłym, przedstawiono próby usystematyzowania zaleceń dotyczących postępowania z dzieckiem, u którego rozpoznano CSFK.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil