Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Wskaźnik masy ciała (BMI) a zapadalność na cukrzycę typu 1 u dzieci w regionie łódzkim

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Joanna Bodalska-Lipińska | Elżbieta Czerniawska | Beata Mianowska | Jerzy Bodalski

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 36;
Issue: 3;
Start page: 187;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: cukrzyca typu 1 | zapadalność | dzieci | wskaźnik masy ciała

ABSTRACT
Celem pracy była ocena zapadalności na cukrzycę typu 1 wśród dzieci w wieku 0-14 lat w regionie łódzkim w latach 1992-2004 oraz jej relacji ze wskaźnikiem masy ciała (BMI). Materiał i metody: Badaniami objęto dzieci, które zachorowały na cukrzycę typu 1 w okresie od 1 stycznia 1992 r. do 31 grudnia 2004 r. i mieszkały w regionie łódzkim. Wykorzystano 2 niezależne źródła informacji. W grupach 101 pacjentów, którzy zachorowali na cukrzycę typu 1 w latach 1992-1994 oraz 127 dzieci, które zachorowały w latach 2002-2004 dokonano pomiaru wysokości i masy ciała oraz obliczono standaryzowany wskaźnik BMI-SDS. Wyniki: W badanym okresie cukrzycę typu 1 rozpoznano u 718 dzieci (376 chłopców i 342 dziewcząt). ?redni współczynnik zapadalności w latach 1992-2004 wynosił ll,55/105/rok (95% CI: 10,74-12,36) i wzrósł z 9,29/105/rok (95% CI: 7,90-10,68) w latach 1992--1994 do 15,68/105/rok (95% CI: 13,53-17,83) w latach 2002-2004 (p
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program