Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Współ występowanie wrodzonych zespołów genetycznych i nowotworów wieku rozwojowego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Panasiuk | Maryna Krawczuk-Rybak | Katarzyna Muszyńska-Rosłan

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 39;
Issue: 2;
Start page: 126;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zespoły wad genetycznych | nowotwory | wiek rozwojowy

ABSTRACT
Hipoteza „dwóch uderzeń" w procesie rozwoju nowotworów, sformułowana w latach 70. ubiegłego stulecia przez Knudsona, spo­wodowała zwiększone zainteresowanie badaczy na całym świecie podłożem genetycznym chorób rozrostowych. Nagromadzenie różnych nowotworów u członków danej rodziny, w ilości przekraczającej ich spontaniczne występowanie, jest charakterystyczne dla wrodzonych zespołów genetycznych. Często już w okresie dzieciństwa można stwierdzić predyspozycję do rozwoju szere­gu chorób rozrostowych. Długotrwały nadzór medyczny pacjentów z obciążonych nowotworami rodzin, powinien uwzględniać wczesne wykrywanie zarówno wad wrodzonych, jak i związanych z nimi powikłań, a co za tym idzie — szybkie leczenie w spe­cjalistycznych ośrodkach. W niniejszym opracowaniu prezentowany jest krótki przegląd najczęściej występujących nowotworów u dzieci z zespołami wad genetycznych.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program