Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Współczesne poglądy na patogenezę, diagnostykę i leczenie wrodzonego przerostowego zwężenia odźwiernika

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Janusz Jabłoński | Renata Gawrońska | Aleksandra Gawłowska | Ewa Andrzejewska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 34;
Issue: 1;
Start page: 9;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika | patogeneza | patofizjologia | diagnostyka | leczenie

ABSTRACT
Wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika (w.p.z.o.) jest wadą anatomiczną występującą z częstością 1 - 4 na 1000 żywych urodzeń. Etiopatogeneza tej jednostki nadal jest niejasna. Choć postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne zostało ustalone, to i w tej dziedzinie pojawiają się niekiedy kontrowersje. Problemy te są nadal tematem wielu dyskusji. Praca jest monografią opartą na przeglądzie współczesnego piśmiennictwa.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil