Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Współczesne spojrzenie na objawy kliniczne pierwotnej marskości żółciowej

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Joanna Musialik

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 15;
Issue: 3;
Start page: 177;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: pierwotna żółciowa marskość wątroby | zespoły nakładania | osteoporoza | świąd skóry | kwas ursodezoksycholowy

ABSTRACT
Pierwotna żółciowa marskość wątroby (primary biliary cirrhosis - PBC) jest przewlekłą cholestatyczną chorobą o podłożu autoimmunologicznym, która w fazie niewydolności stanowi wskazanie do transplantacji wątroby. W historii naturalnej PBC wyróżnia się 4 kolejno po sobie następujące stadia, od przedobjawowego do niewyrównanej marskości. Objawy kliniczne PBC, które stanowią przedmiot niniejszego opracowania, znacznie obniżają jakość życia chorych. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy o patogenezie i sposobach leczenia uczucia wyczerpania, świądu skóry, osteoporozy, hipercholesterolemii oraz zespołu nakładania z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby. Brak ostatecznie zdefiniowanej przyczyny choroby czyni leczenie podstawowych objawów klinicznych PBC i jej powikłań ważnym aspektem długoterminowej opieki nad chorymi.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions