Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Współistnienie choroby trzewnej i nieswoistych zapaleń jelit u dzieci

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Beata Klincewicz | Iwona Ignyś | Wojciech Cichy

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 14;
Issue: 1;
Start page: 23;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: celiakia | nieswoiste zapalenia jelit | dzieci | diagnostyka

ABSTRACT
Wprowadzenie: Choroba trzewna (celiakia), zwana też „enteropatią glutenozależną", jest zaburzeniem immunogenetycznym wynikającym z wrodzonej i utrzymującej się przez całe życie nietolerancji glutenu, szczególnie jej frakcji rozpuszczalnej w alkoholu - gliadyny i pochodnych prolamin. W piśmiennictwie podkreśla się współistnienie choroby trzewnej z innymi schorzeniami autoimmunologicznymi, takimi jak: autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, autoimmunologiczne zapalenie błony śluzowej żołądka, czy nieswoiste zapalenia jelit (n.z.j.). Cel pracy: Ustalenie związku występowania choroby trzewnej u dzieci z rozpoznanym n.z.j. Materiał i metody: Badaniami objęto 136 dzieci, u których w latach 2000-2005 rozpoznano chorobę Leśniowskiego-Crohna (ch. L-C) (49 przypadków) lub wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (w.z.j.g.) (87 przypadków). U wszystkich dzieci wykonano testy serologiczne w celu wykrycia przeciwciał endomysialnych EmA w klasie IgA i IgG. U pacjentów z dodatnim mianem przeciwciał oceniano wycinki z dwunastnicy w oparciu o klasyfikację Marsha oraz badanie immunohistochemiczne limfocytów śródnabłonkowych. Wyniki: Wśród 49 pacjentów z ch. L-C u 4 dzieci ujawniono obecność przeciwciał EmA, a w badaniu histopatologicznym wycinków błony śluzowej dwunastnicy stwierdzono obraz charakterystyczny dla choroby trzewnej. U 1 dziecka początkowo rozpoznano chorobę trzewną, zaś rozpoznanie ch. L-C postawiono po dwóch latach. W grupie 87 dzieci z w.z.j.g. celiakię rozpoznano u 2 pacjentów. U 1 dziecka celiakię rozpoznano w tym samym czasie co w.z.j.g., u drugiego pacjenta po 1,5 roku trwania choroby. Wnioski: U pacjentów z n.z.j. potwierdzono istotny związek współistnienia choroby trzewnej i n.z.j.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program