Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Współwystępowanie choroby wrzodowej dwunastnicy i kwasochłonnego zapalenia górnego odcinka przewodu pokarmowego u 12-letniej dziewczynki - trudności diagnostyczne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Grażyna Bała | Monika Parzęcka | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 12;
Issue: 5;
Start page: 445;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: choroba wrzodowa dwunastnicy | kwasochłonne zapalenie przewodu pokarmowego

ABSTRACT
Przedstawiono przypadek 12-letniej dziewczynki, u której rozpoznano jednocześnie chorobę wrzodową dwunastnicy oraz kwasochłonne zapalenie błony śluzowej żołądka. Owrzodzenie opuszki dwunastnicy manifestowało się niedrożnością przewodu pokarmowego i dużym naciekiem zapalnym sugerującym naciek nowotworowy. Badanie histopatologiczne błony śluzowej żołądka i dwunastnicy potwierdziło zakażenie Heli-cobacterpylori, a biopsja cienkoigłowa wykluczyła obecność komórek nowotworowych. Jednocześnie w pobranych wycinkach błony śluzowej żołądka stwierdzono obecność nacieków eozynofilowych. W badaniach laboratoryjnych wykazano podwyższone stężenie całkowitej IgE, dodatni wynik testów skórnych, objawy pyłkowicy wystąpiły po 4 latach obserwacji.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil