Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Wstępna diagnostyka chorób nowotworowych u dzieci

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Beata Zalewska-Szewczyk

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 35;
Issue: 4;
Start page: 214;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: nowotwory | dzieci | objawy wstępne

ABSTRACT
W ciągu ostatnich dziesięcioleci dokonał się istotny postęp w onkologii dziecięcej. Dzięki rozwojowi metod diagnostycznych, technik chirurgicznych, radioterapii i chemioterapii, wprowadzeniu innowacyjnych leków i poprawie leczenia osłonowego możliwe jest wyleczenie ponad 70% dzieci ze złośliwymi nowotworami. Nadal jednak notuje się duży odsetek pacjentów, u których chorobę nowotworową rozpoznaje się w zaawansowanym stadium, dlatego też niezwykle ważne jest propagowanie zagadnień onkologii dziecięcej w środowisku lekarzy pierwszego kontaktu, a także w ramach studiów medycznych. W pracy podjęto próbę usystematyzowania wstępnych objawów, które mogą wskazywać na chorobę nowotworową u dzieci.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil