Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Wybrane czynniki ryzyka zakażenia TTV u dzieci i młodzieży

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ewa Łoś-Rycharska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Lucyna Müller

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 6;
Issue: 3;
Start page: 229;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: TTV | zakażenia parenteralne | dzieci | młodzież

ABSTRACT
Wprowadzenie: Zakażenia wirusem TTV (transfusion transmitted virus) są częste. Wirus może być przenoszony zarówno drogą pozajelitową, jak i enteralną. Cel pracy: Ustalenie czynników ryzyka zakażenia drogą parenteralną u dzieci i młodzieży Materiał i metodyka: Badaniami objęto 70 pacjentów, dzieci i młodzież. W surowicy krwi pacjentów oznaczano obecność TTV-DNA. Wyniki: Liczba przebytych hospitalizacji nie była istotnm czynnikiem ryzyka zakażeń TTV. U dzieci i młodzieży, którzy wcześniej otrzymywali leki drogą pozajelitową oraz u tych, którzy przebyli operacje częściej, stwierdzano zakażenie TTV niż u pozostałych. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że u dzieci i młodzieży obciążonych wybranymi czynnikami ryzyka zakażeń drogą parenteralną wiremię TTV stwierdza się częściej.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions