Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Wybrane zagadnienia diagnostyki inwazyjnych zakażeń grzybiczych u dzieci z chorobą nowotworową

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Katarzyna Juszczak | Krzysztof Szmyd | Alicja Chybicka

Journal: Medical Mycology
ISSN 1232-986X

Volume: 11;
Issue: 3;
Start page: 205;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: inwazyjne zakażenia grzybicze | czynniki ryzyka | Candida | Aspergillus | diagnostyka

ABSTRACT
Inwazyjne zakażenia grzybicze stanowią istotny problem kliniczny u dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej. W patogenezie zakażeń grzybiczych podstawową rolę odgrywa głębokość, a przede wszystkim czas trwania neutropenii, a także kortykoterapia, stosowanie centralnych cewników dożylnych i żywienia pozajelitowego oraz naruszenie naturalnej flory jelitowej w przebiegu intensywnej antybiotykoterapii. Najczęściej zakażenia grzybicze w tej grupie chorych wywołują grzyby z rodzaju Candida i Aspergillus. Podstawowym objawem klinicznym nasuwającym podejrzenie uogólnionego zakażenia grzybiczego u pacjenta z granulocytopenia jest gorączka nieodpowiadająca na leczenie antybiotykami o szerokim spektrum działania. W diagnostyce u chorych w immunosupresji zastosowanie mają testy serologiczne, głównie wykrywające obecność antygenów grzybiczych w surowicy, a także metody genetyki molekularnej. Największą czułość spośród badań obrazowych we wczesnej diagnostyce zajęcia narządów miąższowych ma tomografia komputerowa. W przewlekłej kandydozie wątroby i śledziony charakterystyczne ogniska widoczne są w badaniu ultrasonograficznym, natomiast w diagnostyce zakażenia oun i zatok okołonosowych metodą z wyboru pozostaje MRI. Mimo postępu w diagnostyce zakażeń grzybiczych, w praktyce klinicznej wczesne rozpoznanie inwazyjnego zakażenia grzybiczego u pacjentów z chorobą nowotworową nadal napotyka na trudności.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program