Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Wynaczynienie cytostatyków - zasady postępowania

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marcin Płonowski | Maryna Krawczuk-Rybak

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 37;
Issue: 3;
Start page: 308;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: wynaczynienie | chemioterapia | antidota

ABSTRACT
Wynaczynienie cytostatyków jest jedną z groźniejszych komplikacji dożylnej chemioterapii, mogą być one w takim przypadku przyczyną różnego stopnia uszkodzenia tkanek. Incydenty wynaczynienia cytostatyków występują od 0,1 do 6% przypadków chemioterapii. Najważniejsze w prewencji wynaczynienia jest odpowiednie postępowanie podczas podaży cytostatyku oraz szkolenie personelu medycznego w tym zakresie. Podstawą postępowania w przypadku wynaczynienia jest podaż swoistych antidotów ograniczających lokalne uszkodzenie tkanek. W pracy omówiono zasady postępowania w przypadku wynaczynienia cytostatyków.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program