Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Wyniki badań dodatkowych u chorych uczulonych na pleśnie leczonych za pomocą immunoterapii swoistej

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marek Modrzyński | Edward Zawisza

Journal: Medical Mycology
ISSN 1232-986X

Volume: 12;
Issue: 1;
Start page: 37;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: alergiczny nieżyt nosa | immunoterapia | diagnostyka

ABSTRACT
Wprowadzenie: Poza eliminacją alergenu swoista immunoterapia jest jedyną uznawaną metodą przyczynowego leczenia chorób alergicznych. Mimo to nie istniejążadne powszechnie uznane wskaźniki i badania pozwalające na ocenę i przewidywanie jej skuteczności. Cel pracy: Celem pracy była ocena wyników łatwo dostępnych badań dodatkowych stosowanych w alergologii i próba ich powiązania z obserwowanym przez odczulanych chorych efektem stosowanego leczenia. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w grupie 13 chorych z alergicznym nieżytem nosa na tle uczulenia na pleśnie z rodzaju Alternaria alternata i Cladosporium herbarum, u których stosowano immunoterapię swoistą. Przed rozpoczęciem terapii i po 2 latach odczulania oceniano jakość życia, wyniki punktowych testów skórnych, poziom sIgE, eozynofilię nosową oraz próbę swoistej prowokacji donosowej obiektywizowanej rynometrią akustyczną. Grupę kontrolną stanowiło 10 uczulonych na pleśnie pacjentów leczonych bez użycia immunoterapii. Wyniki: W badaniu poza potwierdzeniem skuteczności immunoterapii wykazano dobrą korelację jej efektu z wynikami testu prowokacji donosowej (współczynnik korelacji=0,84) oraz z poziomem eozynofilii nosowej (współczynnik korelacji=0,54). Nie było natomiast silnego związku między tym efektem a wynikami punktowych testów skórnych i poziomami sIgE w surowicy krwi. Wynik rynometrii akustycznej dobrze korespondował z liczbą objawów klinicznych stwierdzanych w teście prowokacji donosowej. Wnioski: Test swoistej prowokacji donosowej jest łatwym do przeprowadzenia badaniem możliwym do wykorzystania w monitorowaniu skuteczności prowadzonej immunoterapii, a rynometria akustyczna stanowi dobrą metodę jego obiektywizacji.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program