Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Występowanie celiakii w Polsce - badanie wieloośrodkowe

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Szaflarska-Popławska | Krystyna Karczewska | Alicja Żabka | Ewa Łoś-Rycharska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Piotr Albrecht | Jacek Brendze | Barbara Burda-Muszyńska | Bożena Cukrowska | Grażyna Czaja-Bulsa | Adam Daukszewicz | Agnieszka Gawrońska | Ewa Hapyn | Barbara Iwańczak | Franciszek Iwańczak | Monika Jakubik | Elżbieta Jarocka-Cyrta | Jan Józefczuk | Bożena Kazimierczak | Ewa Kochańska | Piotr Konieczny | Bartosz Korczowski | Małgorzata Mokrzycka | Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz | Beata Oralewska | Andrzej Radzikowski | Wanda Reyman | Edyta Sienkiewicz | Kamila Skóra | Jadwiga Szymanowicz | Agata Szymańska | Marta Ślimok | Halina Woś | Aleksandra Zalewska | Jadwiga Zauska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 11;
Issue: 3;
Start page: 111;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: celiakia klasyczna | celiakia atypowa | epidemiologia ABSTRACT Introduction: There is no register of coeliac disease cases in Poland. The

ABSTRACT
Wprowadzenie: W Polsce nie prowadzi się krajowego rejestru chorych na celiakię, dlatego dane dotyczące częstości występowania choroby w naszym kraju są jedynie szacunkowe. Celem pracy była ocena stanu epidemiologicznego celiakii u dzieci i młodzieży w Polsce oraz metod diagnozowania celiakii i monitorowania jej leczenia. Materiał i metody: Analizie poddano dane pochodzące z ankiety własnego autorstwa, dotyczące liczby pacjentów z potwierdzoną histopatologicznie celiakią, znajdujących się pod opieką, z podziałem na wiek i płeć, nowych przypadków celiakii rozpoznanych w latach 1999-2008 z podziałem na lata, płeć i postać kliniczną. Dodatkowo przeanalizowano dane na temat testów serologicznych i skali histopatologicznej, wykorzystywanych w diagnostyce celiakii, a także zasad monitorowania leczenia. Ankietę wysłano do 53 Poradni Gastrologicznych dla Dzieci działających na terenie Polski. Wyniki: Wypełniona ankietę otrzymano z 21 (39.6%) poradni. Pod ich opieką znajduje się łącznie 2114 osób z histopatologicznie potwierdzoną celiakią, w tym 1405 dzieci i młodzieży oraz 709 osób dorosłych. Stosunek pacjentów płci żeńskiej do męskiej we wszystkich grupach wiekowych był podobny i wynosił średnio 1,5:1. Najliczniejszą grupę pacjentów pediatrycznych stanowiły dzieci od 8 do 14 r.ż. (45,5% ogółu dzieci) i od 15 do 18 r.ż. (33,3% ogółu dzieci). W okresie 1999-2008 wykryto łącznie 1353 nowych przypadków celiakii, z niewielką tendencją zwyżkową w kolejnych latach, w tym 713 nowych przypadków celiakii klasycznej (52,7%) i 640 celiakii nietypowej i niemej (47,3%). Od 2005 roku obserwuje się tendencję do częstszego wykrywania celiakii atypowej i niemej, niż postaci klasycznej. Stosunek celiakii klasycznej do celiakii atypowej lub niemej w całej badanej grupie dzieci wyniósł 1:0,9 i wahał się w poszczególnych latach od 1:0,53 w 1999 roku do 1:1,32 w 2006 roku i w poszczególnych ośrodkach od 1:0,048 (Kalisz) do 1:9,3 (Bydgoszcz). W ośmiu ośrodkach w ciągu ostatnich 10 lat rozpoznano więcej przypadków celiakii atypowej lub niemej niż postaci klasycznej, w pozostałych 13 przeważała celiakia klasyczna. Wnioski: Wydaje się, że w Polsce większość osób z celiakią, zwłaszcza atypową i niemą, pozostaje nierozpoznanych. W przeważającej części ośrodków pediatrycznych celiakia jest diagnozowana przy użyciu obecnie obowiązujących testów serologicznych i skali oceny histopatologicznej zmian w jelicie cienkim. Zasady monitorowania leczenia dzieci i młodzieży z celiakią w polskich ośrodkach pediatrycznych oraz miejsce kontroli osób chorych dorosłych wymagają ujednolicenia.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions