Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Występowanie drobnoustrojów Candida spp. w jamie ustnej u dzieci chorych na astmę oskrzelową

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Joanna Kobierska-Brzoza | Alina Wrzyszcz-Kowalczyk

Journal: Medical Mycology
ISSN 1232-986X

Volume: 14;
Issue: 4;
Start page: 237;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: astma | jama ustna | Candida spp.

ABSTRACT
Wprowadzenie: U osób chorujących na astmę występują czynniki sprzyjające większej kolonizacji Candida spp. niż u osób zdrowych. Cel pracy: Określenie stopnia kolonizacji jamy ustnej przez Candida spp. u dzieci chorujących na astmę oskrzelową w porównaniu z dzieæmi zdrowymi. Materiał i metody: Badaniem objęto 63 dzieci chorujących na astmę oskrzelową oraz 62 dzieci ogólnie zdrowych. Wiek dzieci wahał się przedziale od 7 do 18 lat. ?redni wiek dzieci chorych (grupa A) wynosił 11,8 roku (±2,8 roku), a dzieci z grupy kontrolnej (grupa K) 11,7 (±2,3) roku. Dzieci chore zostały podzielone na podgrupy zależnie od czasu trwania (podgrupa A-1, A-2 i A-3) i ciężkości choroby (podgrupa B-1, B-2 i B-3). Leczone otrzymywały typowe leczenie przeciwastmatyczne obejmujące glikokortykoidywziewne, p2-mimetyki, leki przeciwhistaminowe, leki przeciwleuko-trienowe, kromony i metyloksantyny. U wszystkich dzieci przeprowadzono wywiad, badanie kliniczne i wykonano test Oricult N. Wyniki: U dzieci chorych wykazano nieznacznie wyższy stopień kolonizacji jamy ustnej przez drobnoustroje z rodzaju Candida spp. Obecność kolonii wykazano u 17 dzieci chorych (27%) i u 16 dzieci zdrowych (25,8%) Większy stopień zasiedlenia jamy ustnej grzybami obserwowano u dzieci chorujących średnio długo i długo (odpowiednio podgrupa A2 i A-3). Cięższy przebieg choroby (podgrupa B-2 i B-3) wiązał się z większą kolonizacją jamy ustnej. W grupie dzieci chorych, w 7 przypadkach, dodatniemu wynikowi testu Oricult N towarzyszyły objawy kliniczne w postaci rumienia, a w 2 przypadkach występowały zmiany rzekomobłoniaste. W grupie kontrolnej natomiast u 2 osób z dodatnim wynikiem testu Oricult N stwierdzono klinicznie zmiany rumieniowe. Wnioski: Dzieci chorujące na astmę wykazują nieznacznie większy stopień zasiedlenia jamy ustnej drobnoustrojami Candida spp. i mogą byæ bardziej narażone na infekcje grzybicze jamy ustnej.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions