Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Występowanie grzybicy stóp u studentów akademii medycznej uprawiających sport

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Agata Juskowiak | Anna Muszyńska | Paulina Sozi | Agnieszka Zawirska | Zygmunt Adamski

Journal: Medical Mycology
ISSN 1232-986X

Volume: 10;
Issue: 3;
Start page: 199;
Date: 2003;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: grzybica stóp | grzybica paznokci | czynniki ryzyka | sportowcy | częstość występowania

ABSTRACT
Wstęp: Uprawianie sportu jest czynnikiem predysponującym do wystąpienia infekcji grzybiczej stóp. Zakażeniu sprzyjają: częste korzystanie ze wspólnych natrysków, większe narażenie na urazy stóp, treningi w wilgotnym obuwiu itd. Cel: Analiza zapadalności na grzybicę stóp wśród sportowców oraz czynników, które mogły spowodować jej wystąpienie. Materiał i metody: Badanie mikologiczne (bezpośrednie i hodowla) objęło 103 aktywnych sportowo studentów akademii medycznej trenujących różne dyscypliny sportu. Pobierano zeskrobiny naskórka oraz fragmenty płytek paznokci. Każdy z badanych wypełniał ankietę dotyczącą warunków uprawiania sportu i zaobserwowanych objawów dermatologicznych. Wyniki: Grzybicę wykryto u 21 osób (20,4%). Zapadalność na grzybicę korelowała z narażeniem na czynniki ryzyka.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program