Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Występowanie grzybów drożdżopodobnych w jamie ustnej a intensywność próchnicy zębów

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Majewska | Zofia Sozańska | Mirosława Kasiak | Agnieszka Czajczyńska-Waszkiewicz

Journal: Medical Mycology
ISSN 1232-986X

Volume: 7;
Issue: 2;
Start page: 71;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: jama ustna | Candida albicans | próchnica zębów

ABSTRACT
Wprowadzenie: W mikologii nie został dotychczas jednoznacznie wyjaśniony związek między występowaniem grzybów drożdżopodobnych w jamie ustnej a intensywnością próchnicy zębów. Cel pracy: Określenie częstości występowania grzybów drożdżopodobnych w jamie ustnej młodzieży podatnej na próchnicę zębów w porównaniu do odpornej na próchnicę. Materiał i metody: Badaniem objęto 54 osoby, ogólnie zdrowe, w wieku od 18 do 28 lat i niewykazujące klinicznych objawów chorobowych błony śluzowej jamy ustnej (kandydozy). Grupa I obejmowała 25 osób, u których wskaźnik PUW-Z (liczba zębów z próchnicą, wypełnionych i usuniętych) wynosił od 0 do 4 (odporni na próchnicę), grupa II - 29 osób o liczbie PUW-Z równej 12 i powyżej (podatni na próchnicę). Materiał do badań mikologicznych pobierano jałową szpatułką z grzbietowej powierzchni języka. Do hodowli grzybów stosowano dwa podłoża Sabourauda: płynne - bulion oraz na płytce agarowej z detreomycyną. Stosowano następującą klasyfikację wzrostu grzybów: 0 - brak wzrostu, 1 - wzrost nielicznych kolonii tylko na podłożu płynnym, 2 - wzrost do 10 kolonii na płytce agarowej, 3 - wzrost od 11 do 100 kolonii na płytce, 4 - wzrost powyżej 100 kolonii na płytce. Wyniki: Najczęściej izolowanym gatunkiem grzybów okazał się Candida albicans. W jednym przypadku stwierdzono obecność Candida parapsilosis (gr. Il), Candida kefyr (1 przypadek w gr. I) oraz Candida species (1 przypadek w gr. I). Analiza statystyczna wyników wykazała istotnie częstsze występowanie Candida albicans u osób z grupy II (podatnych na próchnicę) w porównaniu do osób z grupy I (odpornych na próchnicę), c2 p = 0,02. Wnioski: Występowanie grzybów drożdżopodobnych z gatunku Candida albicans w jamie ustnej młodych osób winno być wzięte pod uwagę jako czynnik ryzyka próchnicy zębów. Uzyskane wyniki wskazują także na to, że w badaniach mikologicznych jamy ustnej młodych osób należy określać nie tylko stan błony śluzowej jamy ustnej, ale również aktualny stan twardych tkanek zębów, w tym występowanie próchnicy.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program