Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Występowanie grzybów w ontocenozie jamy ustnej a zmiany błony śluzowej

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna J. Kurnatowska

Journal: Medical Mycology
ISSN 1232-986X

Volume: 10;
Issue: 4;
Start page: 295;
Date: 2003;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: ontocenoza | grzyby | jama ustna

ABSTRACT
Wstęp: W pracy na podstawie własnych badań klinicznych przedstawiono gatunki grzybów występujących u osób z niektórymi zmianami w przyzębiu i błonie śluzowej. Materiał i metody: Badaniom poddano 196 pacjentów, u których wyizolowano szczepy grzybów. Dla wszystkich osób opracowano ankietę zawierającą dane badania podmiotowego i przedmiotowego. Wyniki: Wśród 196 osób u 22 rozpoznano gingMtis, u 31 - glossitis, u 27 - leukoplakię, u 27 - periodontitis adults, a u 21 - periodontitis juvenilis, u 33 - stomatitis prothetica, a u 35 - stomatitis atrophica. Wykryte grzyby zakwalifikowano do 8 gatunków rodzaju Candida, a mianowicie: Candida albicans - 146 szczepów, Candida tropicalis - 18 (9,2%), Candida krusei - 10 (5,1%), Candida guilliermondii - 6 (3,1%), Candida parapsilosis - 3 (1,5%), Candida kefyr - 6 (3,1%), Candida famata - 5 (2,6%), Candida zeylanoides - 2 (1,0%). Wnioski: Stwierdzono zależność statystycznie istotną między obecnością grzybów a niektórymi objawami podmiotowymi i przedmiotowymi. Największą liczbę gatunków grzybów wykryto u osób z rozpoznaniem periodontitis juvenile.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil