Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Występowanie przeciwciał antymitochondrialnych M2 w pierwotnej żółciowej marskości wątroby i w innych chorobach autoimmunologicznych

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Aleksandra Lewartowska | Andrzej Habior | Jakub Ząbek | Włodzimierz Zych | Wanda Wojciechowska | Elwira Biernacka

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 8;
Issue: 3;
Start page: 261;
Date: 2001;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: przeciwciała antymitochondrialne M2 | pierwotna żółciowa marskość wątroby

ABSTRACT
Materiał i metody: Zbadano występowanie przeciwciał antymitochondrialnych M2 w 488 surowicach chorych na następujące schorzenia: pierwotna żółciowa marskość wątroby PBC (n = 119), inne niż PBC autoimmu-nologiczne choroby wątroby (n=41), nieautoimmunologiczne choroby wątroby (n=32), autoimmunologicz-ne choroby tkanki łącznej (n=192), autoimmunologiczne choroby tarczycy (n=104) oraz u krewnych osób chorych na PBC (n=27) i u osób zdrowych (n=86). Badania wykonano za pomocą immunoenzymatycznej metody ELISA. Wyniki: Przeciwciała M2 wykryto u 92% chorych na PBC, u 5 chorych na zespół Sjógrena (7,5%), u 3 chorych na toczeń rumieniowaty układowy (5,9%) i u 1 chorego na chorobę Hashimoto(1,9%). Przeciwciał M2 nie wykryto u chorych na schorzenia wątroby inne niż PBC, na chorobę Gravesa-Basedowa, na reumatoidalne zapalenie stawów, na zespół anty-fosfolipidowy oraz u osób zdrowych i u członków rodzin osób chorych na PBC. Wnioski: Podsumowując, przeciwciała M2 są czułym i specyficznym markerem serologicznym PBC. Wykryto je bowiem aż u 92% chorych na PBC i tylko u 1,9% pozostałych badanych, tj. u chorych na inne choroby niż PBC, krewnych osób chorych na PBC i osób zdrowych. Oznaczanie M2 umożliwia także różnicowanie autoimmunologicznego zapalenia dróg żółciowych (zwanego również PBC z negatywnymi przeciwciałami antymitochondrialnymi) i typowego PBC.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program