Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Występowanie wybranych genów HLA klasy I i II predysponujących do rozwoju młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów u dzieci z idiopatycznym zapaleniem błony naczyniowej oka

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Karol Kita | Stanisław Sierakowski | Dorota Średzińska-Kita | Alina Bakunowicz-Łazarczyk

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 48;
Issue: 6;
Start page: 385;
Date: 2010;
Original page

Keywords: zapalenie błony naczyniowej oka | antygeny HLA | młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów

ABSTRACT
Wstęp: Zapalenie błony naczyniowej oka (ZBNO) jest częstymobjawem młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS)i niekiedy pierwszym, izolowanym objawem MIZS. Celem pracybyła ocena częstości występowania wybranych alleli układu HLApredysponujących do rozwoju MIZS i zajęcia gałki ocznej u dzieciz idiopatycznym ZBNO. Materiały i metody: W grupie 30 dzieci z ZBNO określono obecnośćwybranych alleli DRB*, DQA*, DQB*, genu B27 i przeciwciał przeciwjądrowych(ANA). Wyniki: Średni wiek zachorowania na ZBNO wynosił 9,6 roku.Dziewczęta i chłopcy chorowali równie często. W porównaniuz grupą kontrolną stwierdzono znamiennie częstsze występowaniegenu B27 i przeciwciał ANA, co łączyło się z nawrotowym charakteremZBNO. Nie wykazano powiązania idiopatycznego ZBNOz obecnością alleli DRB*, DQA*, DQB*. Wnioski: Istnieje związek idiopatycznego ZBNO z obecnością genuB27 i przeciwciał ANA. Wyniki badań sugerują obserwację dzieciz idiopatycznym ZBNO pod kątem rozwoju spondyloartropatii.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions