Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Yapay Sinir Ağları ile Web İçeriklerini Sınıflandırma / Web Content Classification Using Artificial Neural Networks

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Esra Nergis Güven | Hakan Onur | Şeref Sağıroğlu

Journal: Bilgi Dünyası
ISSN 1302-3217

Volume: 9;
Issue: 1;
Start page: 158;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Yapay sinir ağları | Metin gruplama | İçerik sınıflandırma | Web sayfası kategorizasyonu | Bilgi yönetimi | Artificial neural networks | Text categorization | Content classification | Web page categorization | Information management

ABSTRACT
[Turkish abstract]Internet’in hızlı gelişmesi ve yaygınlaşması elektronik ortamda iş ve işlemleri hızlandırmış ve kolaylaştırmıştır. Elektronik ortamlarda depolanan, taşınan ve işlenen bilgilerin boyutunun her geçen gün artması ise bilgiye erişim ile ilgili birçok problemi de beraberinde getirmiştir. Kullanıcıların elektronik ortamda sunulan bilgilere erişmelerindeki hız ve doğruluk gereksinimi nedeniyle, bu ortamlarda tutulan bilgileri sınıflandırma ve kategorilere ayırma yaklaşımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Sayıları milyonun üzerinde olan arama motorlarının, kullanıcıların doğru bilgilere kısa sürede ulaşmasını sağlaması için her geçen gün yeni yaklaşımlar ile desteklenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, web sayfalarının belirlenen konulara göre sınıflandırılabilmesi için, Çok Katmanlı (MLP) yapay sinir ağı modeli kullanılmıştır. Özellik vektörü içeriğinin seçimi, yapay sinir ağının eğitilmesi ve son olarak web sayfalarının doğru kategorize edilmesi için bir yazılım geliştirilmiştir. Bu zeki yaklaşımın, elektronik ortamlarda bilgilerin kolaylıkla ve yüksek doğrulukla sınıflandırılması, web ortamlarında doğru içeriğe ulaşılması ve birçok güvenlik açığının giderilmesine katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir. [English abstract]Recent developments and widespread usage of the Internet have made business and processes to be completed faster and easily in electronic media. The increasing size of the stored, transferred and processed data brings many problems that affect access to information on the Web. Because of users’ need get to access to the information in electronic environment quickly, correctly and appropriately, different methods of classification and categorization of data are strictly needed. Millions of search engines should be supported with new approaches every day in order for users to get access to relevant information quickly. In this study, Multilayered Perceptrons (MLP) artificial neural network model is used to classify the web sites according to the specified subjects. A software is developed to select the feature vector, to train the neural network and finally to categorize the web sites correctly. It is considered that this intelligent approach will provide more accurate and secure platform to the Internet users for classifying web contents precisely.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?