Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

YAPAY SİNİR AĞLARI VE İNSAN BEYNİ / ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND HUMAN BRAIN

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Esen ERSOY | Ömer KARAL

Journal: Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad)
ISSN 2147-1185

Volume: 1;
Issue: 2;
Start page: 188;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Beyin temelli öğrenme | öğrenme | yapay sinir ağı | Brain-based learning | learning | artificial neural network

ABSTRACT
İnsan beyni, üzerinde en çok araştırma yapılan, en çok yazı yazılan ama hakkında en az şey bildiğimiz organımızdır. İnsanoğlu, en önemli görevlerinden biri akıl üretimi olan beyni örnekleyerek, kendisi gibi davranışlar gösterebilen ve kararlar verebilen modeller oluşturma uğraşısı içerisindedir. Öğrenme, hatırlama, düşünme gibi tüm insan davranışlarının temelinde sinir hücreleri bulunmaktadır. Bu yüzden, akıl üzerinde en fazla araştırma yapılan konu “yapay sinir ağları”dır. Yapay sinir ağları, temelde tamamen insan beyni örneklenerek geliştirilmiş bir teknolojidir ve iki yönden beyne benzer: öğrenme ve öğrenilen bilginin saklanması. Eğitimde de önemli olan öğrenme ve öğrenilen bilginin saklanmasıdır. Eğitim süreci içinde beynin öğrenmenin geçekleşmesinde etkin bir araç olarak kullanılması gerekmektedir. Eğitim ve öğretim sürecinde beynin etkin olarak kullanılması için eğitim ortamlarının uygun uyarıcılara yönelik tasarlanması gerekmektedir. Bu amaçla, insan davranışlarının temelinde olan sinir hücrelerinin etkin olarak kullanılması gerekmektedir. İnsan davranışlarını temel alan “Beyin Temelli Öğrenme” kuramı eğitim ortamlarında yaygın olarak kullanılması gereken bir kuramdır.Human brain is the organ over which numerous studies have been carried out, on which lots of articles have been written but about which we know very little. Mankind has been engaged in creating models that can exhibit attitudes and make decisions like him by sampling the brain, one of the most important tasks of which is to produce wisdom. Neural cells exist in the soul of all human behaviour like learning, remembering and thinking. Therefore, the subject which utmost studies have been carried out on wisdom is “the artificial neural nets”. Artificial nevre nets is a technology developed by modelling totally human brain in main and it resembles brain in two aspects: learning and storage of the learned knowledge. What is important in education is learning and the storage of learned knowledge. In the education process, it is necessary that brain be used as an efficient tool in the materialization of learning. The education environment must be designed aiming at proper/suitable stimuli in order for brain to be used effectively in teaching and learning process. To that end, it is necessary that the neural cells in the basis of human behaviour be used effectively. The theory of “ Brain-Based Learning” which bases human behaviour is a theory which must be commonly used in the teaching environments.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program