Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin, kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan enfeksiyonlar, enfeksiyon kontrolü ve hepatit B enfeksiyonu ile ilgili bilgi düzeylerinin, tutumlarının ve hepatit B aşılanma ve serolojik durumlarının değerlen

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ceyda Özçakır Tomruk | Zeynep Özkurt | Hare Gürsoy | Kemal Şençift

Journal: Cumhuriyet Dental Journal
ISSN 2146-2852

Volume: 14;
Issue: 2;
Start page: 78;
Date: 2011;
Original page

Keywords: Hepatit B virüsü | enfeksiyon | bilgi düzeyi | diş hekimliği öğrencileri

ABSTRACT
  Amaç: Bu çalışmanın amacı Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan enfeksiyonlar, enfeksiyon kontrol yöntemleri ve hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonu ile ilgili bilgi düzeylerini ve tutumlarını değerlendirmek, ve HBV aşılanma ve serolojik durumlarını incelemektir.Gereç ve Yöntem: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde, 2010-2011 yılında eğitim gören 261 öğrenciye, HBV bilgi düzeyleri, aşılanma durumları ve enfeksiyon kontrolü konusundaki 52 sorudan oluşan anket formları dağıtıldı. Sonuçlar, tanımlayıcı istatistiksel metodlar, Student t testi,  Ki-Kare testi ve Fisher’s Exact Ki-Kare testi kullanılarak değerlendirildi. Veriler p

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program