Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

YENİ BİR ÖRGÜTLENME BİÇİMİ OLARAK SANAL CEMAATLER / VIRTUAL COMMUNITIES AS A NEW FORM OF ORGANIZATION

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mehmet HABERLİ

Journal: Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad)
ISSN 2147-1185

Volume: 1;
Issue: 3;
Start page: 118;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: İnternet | Cemaat | Sanal Cemaatler | Community | Virtual Community

ABSTRACT
Son yıllarda yeni bir sosyal alan haline gelen internet, birey ve sosyal organizasyonlara zaman ve mekândan bağımsız bir iletişim ortamı sunmaya başlamıştır. Bu durum birey ve sosyal organizasyonların internet ortamında örgütlenmesine yol açmış ve sanal cemaat yapısını ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda makalede, sanal cemaatlerin anlaşılması amacıyla öncelikle geleneksel cemaat kavramı üzerinde durulacaktır. Buna bağlı olarak da insanların ortak değer ve düşüncelerini paylaşmalarına imkân sağlamaları noktasında sanal cemaatler ele alınacaktır. Bu yeni toplulukların ortaya çıkışıyla birlikte geleneksel cemaat yapılarının nasıl ve hangi koşullarda sanal ortama transfer oldukları da ele alınacaktır. Buradan hareketle sanal cemaatlerin geleneksel cemaatlerden farklılıkları ve benzerlikleri ortaya konmaya çalışılacaktır.In recent years, the internet that has become a social environment has commenced to offer a communicative space which is independent from space and time to individuals and social organizations. This circumstance has led individuals and social organizations to organize in the internet milieu and to the emergence of the structure of virtual communities. In this sense, the concept of traditional community will be emphasized in order to make virtual communities understandable in the article. Accordingly, virtual communities will be scrutinized within the framework of how they have provided opportunities to people to share their common values and thoughts. The transfers of the structures of traditional communities to cyberspace with the emergence of these new communities will be also examined. Thus, the different aspects of virtual communities from traditional communities will be revealed.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?