Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Yeni Harflerin Kabulü Ve Adana Basını’na Yansıması: “Yeni Adana” ve “Türk Sözü” Gazetesi
The Acceptance Of New Letters And Reflection Of Them To The Adana Press: “Yeni Adana” And “Türk Sözü”

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Şeyda ÖZÇELİK

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 7;
Start page: 393;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Press | Letter Revolutions | Yeni Adana | Türk Sözü Basın | Harf İnkılâbı | Yeni Adana | Türk Sözü

ABSTRACT
The reflection of social, political, cultural, economic and religious developments in a country has been by the media like television, radio, newspaper and magazine. The role of the media in the years of liberation and foundation of Turkish Republic was also very important.Especially the newspapers provided psychological support to the publicin the time of the National Struggle played an active role instrengthening the national feelings, strengthening the unity andsolidarity. The local press as well as the national press informed thepeople of the region and got the people to become conscious about theNational Struggle during the War of Independence. The political andcultural vision of the new regime of Turkish Republic established afterthe War of Independence was involved in national and local mediamoment by moment. The changes and the transformations afterfoundation of state were delivered to the public through the press. Atthis stage, to be understood of Atatürk’s revolutions which were thehistoric moment for the Turkish Republic in becoming contemporarysociety was entrusted a major task of the press. It was the newspapersof the period which was one of the institutions working actively in theannouncement stage of the Letter Revolution one of the revolutions ofAtatürk. The introduction of new letters, the teaching to the public, theopinions of Mustafa Kemal and intellectuals about Latin letters oftenwere been involved in the press. In the study it will benefit from thefunctions of Yeni Adana established in 1918 and was the local media ofAdana and Türk Sözü began broadcasting in 1923. It will be exposedthe announcing of Letter Revolution, introducing of new letters and theroles in the process of implementation of these newspapers. Bir ülkedeki toplumsal, siyasal, kültürel, ekonomik ve dini gelişmelerin halka yansıması televizyon, radyo, gazete, dergi gibi basın yayın araçlarıyla olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurtuluş ve kuruluş yıllarında da basın yayın organlarının rolü oldukça önemlidir. Özellikle, Milli Mücadele zamanında halka psikolojik destek veren gazeteler, milli duyguların kuvvetlenmesinde, birlik ve beraberliğin güçlenmesinde etkin rol oynamışlardır. Ulusal basının yanı sıra yerel basın da Kurtuluş Savaşı sürecinde bölge halkını bilgilendirmiş ve halkı Milli Mücadele konusunda bilinçlendirmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın ardından kurulan Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin rejimi, siyasi ve kültürel vizyonu ulusal ve yerel basında an be an yer almıştır. Devlet kurulduktan sonra gerçekleştirilen değişim ve dönüşümler yine basın kanalıyla halka ulaştırılmıştır. Bu aşamada, Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş devlet haline gelmesinde dönüm noktası olan Atatürk devrimlerinin toplum tarafından anlaşılması için de dönem basınına büyük görev düşmüştür. Atatürk devrimlerinden olan Harf İnkılabı’nın duyurulma aşamasında faal olarak çalışan kurumlardan bir tanesi de dönem gazeteleridir. Yeni harflerin tanıtımı, halka öğretilmesi, Mustafa Kemal’in ve aydınların Latin harfleriyle ilgili görüşleri basında sık sık yer almıştır. Çalışmada 1918 yılında kurulan ve Adana’nın yerel yayın organı olan Yeni Adana ve 1923 yılında yayın hayatına başlayan Türk Sözü gazetelerinin fonksiyonlarından yararlanılacaktır. Bu gazetelerin, Harf İnkılâbı’nın duyurması, yeni harfleri tanıtması ve uygulama sürecindeki rolleri ortaya konacaktır.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona