Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Yolsuzlukların Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi: Dinamik Panel Veri Analizi = The Effects of Corruption on Tax Revenue: a Dynamic Panel Data Analysis

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Gökhan DÖKMEN

Journal: Dogus University Journal
ISSN 1302-6739

Volume: 13;
Issue: 1;
Start page: 41;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Yolsuzluk | Vergi Gelirleri | Dinamik Panel Veri

ABSTRACT
Corruption, defined as the misuse of public power for private benefit, can lead to decrease tax revenues since it causes to tax evasion, improper tax exemptions or weak tax administration. The main objective of this study is to demonstrate the relationship between corruption and various types of taxes and to determine which taxes are more appropriate for corruption. In this study, the relationship between corruption and tax revenue is analyzed by system GMM method, using 25 OECD countries’ yearly data for the period 1984-2007. The results show that there is a negative and statistically significant relationship between corruption and different types of taxes.Kamu gücünün kişisel çıkarlar amacıyla kötüye kullanılması şeklinde tanımlanan yolsuzluklar; vergi kaçakçılığına, düzensiz vergi istisnalarına ve zayıf vergi idaresine yol açması durumunda vergi gelirlerinin azalmasına neden olabilir. Bu çalışmanın temel amacı, farklı vergi türlerinin yolsuzluklarla olan ilişkisini ortaya koymak ve hangi vergilerin yolsuzluk yapılmasına daha uygun olduğunu tespit etmektir. Çalışmada, yolsuzluklar ile vergi gelirleri arasındaki ilişki, 25 OECD üyesi ülkenin 1984-2007 yılları arasındaki verileri temel alınarak, sistem GMM yöntemiyle analiz edilmiştir. Yapılan bu analizde, yolsuzluklarla farklı vergi türleri arasında negatif ve istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler bulunmuştur.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions