Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Żywienie dojelitowe dzieci w warunkach domowych - doświadczenia kliniczne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Borkowska | Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz | Maciej Zagierski | Paweł Zagożdżon | Katarzyna Plata-Nazar | Barbara Kamińska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 40;
Issue: 1;
Start page: 50;
Date: 2010;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: domowe żywienie dojelitowe | dzieci | choroby przewlekłe | powikłania

ABSTRACT
Wprowadzenie: Niedożywienie jest powikłaniem wielu chorób przewlekłych. Dzieci przewlekle chore ze stwierdzonym ryzykiem niedożywienia powinny zostać objęte leczeniem żywieniowym. Cel pracy: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa żywienia dojelitowego u dzieci, prowadzonego w warunkach domowych. Materiał i metody: Analizą objęto dzieci żywione dojelitowo w warunkach domowych, od listopada 2007 r. do kwietnia 2009 r., pozostające pod opieką Sekcji Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego, Poradni Gastroenterologicznej dla Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Grupa obejmowała 14 dziewcząt i 11 chłopców, średni czas obserwacji wynosił 204 dni. W momencie kwalifikacji u 92% dzieci stwierdzano niedożywienie (masa ciała
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?