Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Żywienie enteralne u dzieci z chorobami przewlekłymi

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 40;
Issue: 2;
Start page: 81;
Date: 2010;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: żywienie enteralne (dojelitowe) | domowe żywienie dojelitowe | gastrostomia | profilaktyka antybiotykowa | fundoplikacja

ABSTRACT
Żywienie enteralne (EN) jest coraz powszechniej stosowaną formą wsparcia terapeutycznego u dzieci z chorobami przewlekłymi upośledzającymi stan odżywienia. Zasady kwalifikacji do EN, wyboru i sposobów podawania diet, monitorowania leczenia oraz pozostałe aspekty techniczne leczenia żywieniowego u osób dorosłych zawarte zostały w wytycznych ESPEN (European Society of Parenteral Nutrition and Metabolism) z 2006 r. Praktyczny komentarz dotyczący EN u dzieci ogłosił natomiast ostatnio Komitet Żywienia Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN, maj 2010, J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr.). Żywienie enteralne zalecane jest w sytuacjach, w których niemożliwe jest pokrycie zapotrzebowania białkowoenergetycznego poprzez regularne przyjmowanie zbilansowanej diety naturalnej, a jednocześnie zachowana jest funkcja przewodu pokarmowego w stopniu umożliwiającym strawienie i wchłonięcie mieszaniny żywieniowej dostarczonej drogą enteralną. Najczęstsze wskazania do EN u dzieci obejmują: przewlekłe choroby ośrodkowego układu nerwowego (oun), mukowiscydozę, nieswoiste zapalenia jelit, niewydolność jelit, schorzenia onkologiczne, niewydolność wątroby, niewydolność nerek, wrodzone wady serca. Miejsce podaży EN (żołądek/jelito), sposób infuzji (wlew ciągły/bolusy), rodzaj dostępu (zgłębnik czasowy/gastro- lub jejunostomia) oraz rodzaj diety (polimeryczna/oligopeptydowa, normo/hiperkaloryczna, specjalna) są uzależnione od wieku pacjenta, wydolności przewodu pokarmowego oraz choroby podstawowej i jej powikłań. W ostatnim czasie wprowadzone zostały diety dla dzieci w wieku 7-12 lat, stanowiące „pomost„ między dotychczas dostępnymi dietami dla dzieci młodszych, a preparatami przeznaczonymi dla dorosłych. Zgodnie ze stanowiskiem ESPGHAN u dzieci poddawanych zabiegowi wytworzenia gastrostomii, należy stosować profilaktykę antybiotykową. Nie ma natomiast jednoznacznych wytycznych dotyczących kwalifikacji do jednoczesnego wykonywania gastrostomii i fundoplikacji u dzieci z uszkodzeniami oun. Żywienie dojelitowe w warunkach domowych jest od 2008 r. dostępne dla dzieci wymagających długotrwałego wsparcia żywieniowego, jako procedura odrębnie kontraktowana i finansowana przez NFZ. Zasady kwalifikacji i nadzoru określają odpowiednie zarządzenia prezesa NFZ.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program