Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zabiegi w 1 dobie życia w przypadku prenatalnej diagnozy krytycznego zwężenia zastawki aortalnej szansą na przeżycie noworodków

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Maria Respondek-Liberska | Krzysztof Szaflik | Grzegorz Krasomski | Przemysław Oszukowski | Jan Wilczyński | Andrzej Sysa | Jadwiga Moll | Jacek Moll | Tomasz Moszura | Paweł Dryżek | Katarzyna Janiak

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 8;
Issue: 2;
Start page: 113;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: diagnostyka prenatalna | echokardiografia płodowa | zwężenie zastawki aortalnej

ABSTRACT
Zwężenie zastawki aortalnej stanowi około 2-6% wrodzonych wad serca rozpoznawanych w trakcie życia płodowego. Za pomocą badania echo-kardiograficznego, w większości przypadków tego schorzenia, stwierdza się nieprawidłowy obraz 4 jam serca uwidoczniony w trakcie przesiewowego badania sonograficznego. Taki wynik badania, niestety, wiąże się z gorszym rokowaniem, ponieważ nieprawidłowości stwierdzane w ocenie 4 jam serca, świadczą o złej funkcji lewej komory, będącej następstwem współistniejącej fibroelastozy wsierdzia. W pracy przeanalizowano losy 12 noworodków, u których w prenatalnym badaniu echokardiograficznym rozpoznano krytyczne zwężenie zastawki aortalnej. Z badanej grupy aktualnie żyje 4 dzieci. U 3 noworodków wykonano zabieg plastyki balonowej zastawki aortalnej: u 2 w pierwszej dobie życia (czas hospitalizacji: 35 i 31 dni), u 1 -w 7 dobie życia (czas hospitalizacji: 70 dni). U jednego noworodka (wcześniaka, masa ciała 1800 g) wykonano zabieg kardiochirurgiczny w 8 dobie życia. Doniesienie ilustruje zasady dobrej współpracy lekarzy wielu specjalności w przypadku ciężkiej wady serca u płodu, która może zakończyć się pomyślnie dla noworodka. Czas wykonania zabiegu interwencyjnego, w przypadku krytycznego zwężenia zastawki aortalnej, może być korzystnym czynnikiem rokowniczym.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil