Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zaburzenia homeostazy glukozy jako przyczyna niedoboru urodzeniowej masy ciała - udział czynników genetycznych

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Agnieszka Gach | Wojciech Młynarski

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 37;
Issue: 3;
Start page: 303;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: niedobór urodzeniowej masy ciała | płodowa homeostaza glukozy | cukrzyca noworodkowa

ABSTRACT
Około 10% żywo urodzonych noworodków jest zbyt małych w stosunku do wieku ciążowego (small for gestational age - SGA). Wzrastanie i rozwój w okresie płodowym nie są jedynie zależne od środowiska wewnątrzmacicznego i dostępności substancji odżywczych, ale także od genetycznych predyspozycji płodu. Zaburzenie wewnątrzmacicznego wzrastania wiąże się ze zwiększoną umieralnością okołoporodową, ale — co ciekawe — także ze zwiększeniem predyspozycji do zachorowania na cukrzycę typu 2 i chorobę niedokrwienną serca w późniejszym okresie życia osobniczego. Istotny wpływ czynników genetycznych regulujących płodowy metabolizm glukozy na niską masę urodzeniową został potwierdzony dzięki prowadzonym w ostatnich latach badaniom molekularnym nad cukrzycą noworodkową. Defekty genów powodujące cukrzycę o bardzo wczesnym początku zachorowania wiążą się z zaburzeniem sekrecji insuliny, bądź - w rzadkich przypadkach - ze wzrostem insulinooporności. Dla tych monogenowych typów cukrzycy charakterystyczne jest także SGA, co potwierdza, że prawidłowa płodowa sekrecja insuliny i tkankowa utylizacja glukozy są niezbędne do optymalnego wzrostu i rozwoju w okresie prenatalnym.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions