Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zaburzenia mikroflory jelitowej w marskości wątroby - potencjalne implikacje kliniczne i terapeutyczne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Wojciech Marlicz | Joanna Raszeja-Wyszomirska | Małgorzata Ławniczak | Piotr Milkiewicz

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 15;
Issue: 3;
Start page: 195;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: mikroflora jelitowa | marskość wątroby | probiotyki | zespół wątrobowo-nerkowy

ABSTRACT
Zaburzenia flory bakteryjnej występują często u pacjentów z marskością wątroby i mogą odgrywać istotną rolę w indukowaniu powikłań bezpośrednio zagrażających życiu. Zespół wątrobowo-nerkowy jest poważnym powikłaniem występującym u pacjentów ze zdekompensowaną marskością wątroby. Jego rozwój stanowi konsekwencję patologicznej aktywacji układów enzymatycznych, prowadzącej do poważnych, początkowo odwracalnych zaburzeń hemodynamicznych. Ze względu na niedostateczną wiedzę na temat mechanizmów indukujących wystąpienie zespołu wątrobowo-nerkowego, jego leczenie zachowawcze najczęściej jest nieskuteczne. Probiotyki, które mają właściwości modyfikujące florę jelitową, mogą potencjalnie zmieniać rokowanie pacjentów z marskością wątroby obarczonych wysokim ryzykiem powikłań. Ich obecność w przewodzie pokarmowym człowieka może korzystnie modulować syntezę mediatorów stanu zapalnego oraz innych związków endogennych o właściwościach indukujących układy enzymatyczne, prowadzące do zaburzeń wielonarządowych w organizmie człowieka. W pracy przedstawiono współczesne poglądy na temat roli mikroflory jelitowej w marskości wątroby i jej udziału w indukowaniu powikłań, oraz omówiono potencjalne możliwości modyfikacji flory bakteryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem substancji probiotycznych.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions