Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zaburzenia unerwienia moczowodu jako podstawa etio patogenezy wrodzonego wodonercza u dzieci

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marek Krakós | Ewa Andrzejewska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 34;
Issue: 2;
Start page: 94;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: wodonercze | moczowód | połączenie miedniczkowo-moczowodowe | podmiedniczko-we zwężenie

ABSTRACT
Wodonercze wrodzone jest jedną z najczęstszych wad układu moczowego u dzieci. Przyczyna tej wady nie jest do końca poznana. Moczowód bierze aktywny udział w przemieszczaniu moczu z miedniczki nerkowej do pęcherza moczowego. Fale perystaltyczne zapewniające jednokierunkowy przepływ moczu w układzie moczowym powstają dzięki impulsom generowanym przez ośrodki rozrusznikowe zlokalizowane głównie w połączeniu miedniczkowo-moczowodowym i miedniczce nerkowej. Rolę ośrodków rozrusznikowych w górnym odcinku układu moczowego pełnią komórki podobne do komórek Cajala występujące w jelitach. Kontrolę nad procesem transportu moczu w drogach wyprowadzających mocz pełni autonomiczny układ nerwowy. W ścianie moczowodu występują dwa sploty nerwowe. Pierwszy zlokalizowany jest w błonie podśluzowej, a drugi w mięśniowej. Zaburzenie przemieszczania moczu z miedniczki do pęcherza moczowego prowadzi do jego zastoju w miedniczce nerkowej konsekwencją czego jest powstanie wodonercza. Miejscem gdzie najczęściej zlokalizowana jest przeszkoda powodująca utrudnienie przepływu moczu jest połączenie miedniczkowo-moczowodowe. Z najnowszych doniesień piśmiennictwa wiadomo, że odpowiedzialnymi za powstanie zwężenia pod-miedniczkowego moczowodu mogą być zaburzenia unerwienia jego ściany oraz deficyt ośrodków nadających rytm fali perystaltycznej w drogach wyprowadzających mocz.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil