Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zaciskające zapalenie osierdzia u pacjenta z zespołem Bourneville'a-Pringle'a

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Wojciech Gilewski | Władysław Sinkiewicz | Danuta Karasek | Issa Fares

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 10;
Issue: 3;
Start page: 252;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zaciskające zapalenie osierdzia | zespół Bourneville'a-Pringle'a | echokardiografia przezklatkowa | |

ABSTRACT
W artykule przedstawiono przypadek pacjenta z rzadkim zespołem genetycznym Bourneville'a-Pringle'a, u którego po ustąpieniu objawów wysiękowego zapalenia osierdzia obserwowano nawracanie płynu w obu jamach opłucnowych. Pulmonologiczna diagnostyka obrazowa oraz analiza laboratoryjna płynu nie pozwoliła na postawienie właściwej diagnozy. Wykonane badanie echokardiograficzne umożliwiło rozpoznanie zaciskającego zapalenia osierdzia (ZZO). W pracy opisano kilka typowych dla tej jednostki chorobowej parametrów echokardiograficznych, które mogą zostać niezauważone podczas rutynowego badania. Pacjenta zakwalifikowano do zabiegu kardiochirurgicznego, po którym nastąpiła poprawa stanu zdrowia.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil