Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zakażenia HCV u dzieci 20 lat po odkryciu wirusa

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Małgorzata Pawłowska

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 17;
Issue: 2;
Start page: 135;
Date: 2010;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zakażenie HCV | dzieci

ABSTRACT
W pierwszych latach po wykryciu wirusa HCV (hepatitis C virus), największą grupę zarażonych nim pacjentów wśród dzieci stanowili biorcy krwi i jej preparatów. W wielu krajach zakażenia HCV szerzą się drogą zakażeń szpitalnych, stąd dzieci często hospitalizowane, poddawane drobnym zabiegom, są w grupie ryzyka tego zakażenia. W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby zakażeń wertykalnych tej etiologii. Czynnikami zwiększającymi ryzyko transmisji wertykalnej HCV są: koinfekcja HIV, wysoka replikacja HCV, przyjmowanie przez matkę środków odurzających drogą dożylną, ryzykowne zabiegi położnicze, utrata więcej niż 500 ml krwi przez matkę podczas porodu oraz podwyższoną aktywność AlAT. Ponieważ odmatczyne przeciwciała anty-HCV przechodzą przez łożysko, diagnostyka wertykalnego zakażenia HCV w pierwszym roku życia dziecka wymaga przeprowadzenia wczesnych badań wiremii HCV. Przebieg zakażenia HCV u dzieci, jeszcze częściej niż u dorosłych, jest bezobjawowy. Aktywność biochemiczna choroby mierzona aktywnością AlAT u większości pozostaje w granicach normy, a zmiany histopatologiczne w wątrobie są mało zaawansowane. Główną przesłanką do leczenia dzieci zakażonych HCV jest trudność wczesnego prognozowania zejścia choroby w świetle jej poważnych następstw. Kolejnym argumentem za leczeniem jest wysoka skuteczność i dobra tolerancja terapii.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions