Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zakażenie grzybicze oka

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Zygmunt Adamski | Magdalena Dembińska | Dorota Bohdanowicz | Ryszard Philips

Journal: Medical Mycology
ISSN 1232-986X

Volume: 7;
Issue: 4;
Start page: 217;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: grzybice oka | diagnostyka | leczenie

ABSTRACT
Opracowanie to stanowi krótki przegląd zakażeń grzybiczych oka. Opisane zostały zarówno najczęstsze, jak i bardzo rzadkie, patogenne grzyby, będące przyczyną zakażeń narządu wzroku. Przedstawiono charakterystyczne, typowe zmiany zachodzące w różnych częściach oka. W pracy zawarto główne aspekty diagnostyki i leczenia grzybic oka.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program