Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zakażenie wirusem C zapalenia wątroby w rodzinach dzieci chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C - obserwacje własne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Barbara Tyczyńska-Hoffmann | Anna Szaflarska-Szczepanik | Agnieszka M. Chrobot | Sylwia Kołtan | Izabela Zielińska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 6;
Issue: 3;
Start page: 227;
Date: 1999;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C | zakażenia rodzinne | dzieci

ABSTRACT
Zakażenia HCV w rodzinach pacjentów z przewlekłym wzw typu C przenoszone drogą inną niż płciowa stanowią nadal zagadnienie kontrowersyjne. Celem pracy było określenie częstości występowania oraz drogi zakażenia HCV w rodzinach dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C. Badaniami objęto 300 członków rodzin (118 matek, 102 ojców, 80 dzieci - rodzeństwa) 118 dzieci przewlekle zakażonych HCV. Infekcję HCV rozpoznawano na podstawie obecności anty-HCV (Abbot EIA II lub III), potwierdzonej przy użyciu testu Liatek. Zakażenie HCV stwierdzono u czworga badanych (1,3%). W związku z występującymi u każdego zakażonego czynnikami ryzyka transmisji parenteralnej trudno jednoznacznie ustalić źródło zakażenia. Wydaje się, że zakażenia rodzinne odgrywają niewielką rolę w rozprzestrzenianiu się HCV.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona