Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zakażenie wirusem cytomegalii u rodzeństwa- opis przypadków

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Barbara Kassur-Siemieńska | Joanna Żebrowska | Anita Rajchel | Dorota Dunin-Wąsowicz | Bożena Lipka | Mirosława Idzik | Ewa Świercz | Bogumiła Milewska-Bobula

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 35;
Issue: 4;
Start page: 241;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zakażenie rodzinne HCMV | cytomegalia | leczenie

ABSTRACT
Zakażenie wirusem cytomegalii (human cytomegalovinis — HCMV) jest obecnie uznawane za najczęstszą wrodzoną infekcję wirusową. Do zakażenia płodu może dojść zarówno w wyniku pierwotnej infekcji kobiety ciężarnej, jak również w przypadku reinfekcji czy reinwazji. W pracy przedstawiono opis zakażenia wirusem cytomegalii u dwojga rodzeństwa pochodzącego z kolejnych ciąż. U starszego brata od urodzenia stwierdzano nieprawidłowe objawy neurologiczne i zmiany na dnie oka. Wynik badania serologicznego oraz wykazanie obecności materiału genetycznego (DNA) wirusa cytomegalii metodą PCR w leukocytach krwi obwodowej potwierdziły rozpoznanie wrodzonego zakażenia HCMV. U chłopca zastosowano leczenie gancyklowirem: 2 kuracje po 2 i 3 tygodnie (łącznie 35 dni), uzyskując poprawę stanu neurologicznego dziecka, ustąpienie zmian krwotocznych w siatkówce i normalizację zapisu potencjałów wywołanych wzrokowych i słuchowych. Rozwój psychoruchowy chłopca w wieku 2 lat jest prawidłowy, nadal jednak pozostaje pod specjalistyczną opieką audiologiczną logopedyczną i stomatologiczną. U siostry brak jest jednoznacznych podstaw laboratoryjnych, upoważniających do rozpoznania wrodzonego zakażenia HCMV. Skąpoobjawo-wy przebieg zakażenia u kolejnego dziecka potwierdzają opinie badaczy, którzy są zdania, że odporność ciężarnej nie chroni płodu przed zakażeniem, ale u większości zakażonych przebieg kliniczny j est łagodniej szy. Ponieważ badania serologiczne u dziewczynki zostały wykonane dopiero w wieku 3 miesięcy, nie można wykluczyć, że do zakażenia doszło śródporodowo (poród drogą naturalną), lub po urodzeniu (od matki lub od starszego brata). Wnioski. 1. Odporność ciężarnej może zmniejszać ryzyko wystąpienia wie-lonarządowej cytomegalii wrodzonej u kolejnego dziecka, nie zawsze jednak chroni płód przed zakażeniem. 2. W przypadku drugiego dziecka możliwe jest zakażenie śródporodowe (poród drogą naturalną), lub po urodzeniu - od matki lub starszego rodzeństwa.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions