Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zakażenie wirusem nabytego niedoboru odporności (hiv) u 6 –letniej dziewczynki – opis przypadku

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Natalia Adrianowska | Wojciech Młynarski

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 40;
Issue: 3;
Start page: 178;
Date: 2010;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: HIV | dzieci | limfadenopatia

ABSTRACT
Zakażenie wirusem nabytego niedoboru odporności (human immunodeficiency virus – HIV) u dzieci opisano po raz pierwszy w 1982 r. W Polsce od początku epidemii HIV zarejestrowano 147 zakażonych dzieci, chociaż szacuje się, że liczba seropozytywnych dzieci może być 5 -6 -krotnie wyższa. Niedoszacowanie liczby zakażonych dzieci w naszym kraju może być związane z niedostateczną wiedzą wśród pediatrów na temat zakażenia wirusem HIV i – co za tym idzie – z opóźnieniem rozpoznania omawianej infekcji w populacji wieku rozwojowego. Występowanie u dziecka uogólnionej limfadenopatii, hepatosplenomegalii, nawracających zakażeń bakteryjnych lub biegunki rzadko skłania do uwzględnienia w diagnostyce różnicowej badań w kierunku zakażenia wirusem HIV. W niniejszej pracy omówiono przypadek dziewczynki, która została przyjęta do Kliniki z podejrzeniem choroby nowotworowej w związku z leukopenią, tendencją do małopłytkowości, hektyczną gorączką oporną na antybiotykoterapię, zmianami nadżerkowymi w jamie ustnej, powiększeniem węzłów chłonnych i śledziony. W toku przeprowadzonej diagnostyki wykluczono u dziecka chorobę rozrostową. Z uwagi na podejrzewane infekcyjne podłoże obserwowanych objawów wykonano szeroko zakrojoną diagnostykę różnicową, w ramach której, rozpoznano zakażenie wirusem HIV.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions